Kontaktní formulář
Název firmy


Kontaktní osoba (Vaše jméno)


Telefon


Mobil


e-mail adresa


Vaše sděleníNabídka služeb

Našimi zákazníky jsou společnosti od malých, po mezinárodní, velké společnosti. Specializujeme se převážně na pozice v oblasti středního a vyššího managementu, ale jsme schopni zajistit nábor v plném rozsahu a v nejširším spektru pracovních pozic.

Naše služby vycházejí z potřeb zákazníků v oblasti recruitmentu a personálního poradenství a dalších služeb zahrnutých do tzv. „full servisu“ v personální oblasti:

Každá služba – nabídka bude vycházet dle standardních postupů již zaběhnutých pro jednotlivou personální činnost a je doplněná o pomoc výpočetní techniky (databáze), příp. médií, pracovních portálů. Budeme využívat dle požadavků zákazníka specialistů v oblasti psychodiagnostiky, grafologie, speciálních testů zajišťující způsobilost pro danou pozici (jazykové, odbornostní, osobnostní, IQ testy).

RECRUITMENT

Hlavním cílem je vybrat nejlepší lidi pro danou práci. Prvním úkolem při tomto náboru je popsat a určit kroky, jenž využijeme v daném výběrovém řízení a to na základě požadavků od klienta ( bude kladen důraz na velmi přesnou specifikaci pozice, poznání pracovního prostředí budoucího zaměstnance, zajištění potřebných nástrojů na ověření znalostí kandidáta). Sběr a vyhodnocení informací v souvislosti s realizací výběrového řízení a to pomocí těchto metod:

  • předvýběr z informací v žádostech a v životopisech
  • pohovor
  • testy
  • assessment centre (diagnosticko-výcvikový program)
  • reference
  • alternativní a doplňkové metody

Klasický Recruitment bude probíhat smluvní formou mezi zprostředkovatelem a zájemcem a to na základě Závazné objednávky , případně Rámcové smlouvy pro dlouhodobější spolupráci.

RECERUITMENT EASY

Postup v náboru je obdobný jako pro klasický Recruitment. Tato nabídka je pro zákazníky, jimž nabídneme službu, která bude založená na vyhledávání kandidátů v oblasti administrativy, pozice obchodníků, středního managementu. Zde se bude vycházet z jednorázové Závazné objednávky na danou pozice a bude zde nabídnuta zajímavá cena pro naše zákazníky za zajímavých garančních podmínek při odchodu námi vyhledaného kandidáta.

OUTPLACEMENT

Služba určená pro společnosti, které prochází reorganizací a propouští větší počet zaměstnanců. V rámci projektu jsou zaměstnanci seznámeni s různými způsoby hledání nového zaměstnání, s možnostmi rekvalifikace apod. Cílem projektu je aktivovat propuštěné pracovníky tak, aby byli schopni orientovat se na trhu práce (informace o volných místech, pomoc při psaní životopisů, informace o tom, jak se chovat při výběrovém řízení či doporučit konkrétní pracovní nabídky). V případě zájmu potom i nalezení nového uplatnění pro propuštěné zaměstnance.

OUTSOURCING

Je součástí nabídky služeb „vyzkoušej a pak zaměstnej“. Tato služba je vhodná pro společnosti, které nechtějí riskovat přijetí nevhodných pracovníků. Naše agentura zajistí po náborovém procesu možnost v případě zájmu společnosti uchazeče zaměstnat přes naší agenturu a zapůjčit – nechat si ozkoušet ve společnosti. Společnost se tak zbavuje případných rizik spojených s výpovědí a náklady s tímto spojenými.

PERSONÁLNÍ PORADENSTVÍ

V současné době je zapotřebí komunikovat jak se zákazníky a uchazeči a abychom mohli nabízet služby ke spokojenosti všech stran, zajistit i poradenství. Společnostem podle přání zákazníka poradíme s náborovými postupy, zajistíme analýzu potřeb v oblasti náboru, jsme schopni zajistit odborníky na personální audit.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSTATNÍCH PERSONÁLNÍCH SLUŽEB

Tato oblast bude zejména pro naše klienty a to v oblasti specifických přání jako nadstandardní služby v personální oblasti, kdy v rámci „full servisu“ jsme schopni zajistit spol. zprostředkovaně odborníky na jimi žádané nadstandardní služby (psychodiagnostika, grafologie, IQ testy, jazykové testování, testy schopností, Assessment centre atd.).

Jak probíhá nábor zaměstnanců:

Nábor zaměstnanců na Vámi zadané pozice probíhá ve třech kolech.

V prvním kole naše společnost na základě inzerce vybere vhodné kandidáty (cca 3-10 uchazečů)

Druhé kolo má prověřit znalosti uchazečů při testech (odbornostních, jazykových) a strukturovaném pohovoru v naší společnosti našimi zaměstnanci.

Na přání klienta jsme ochotni zajistit i jiné specializované výběry uchazečů za pomoci specialistů a využití jiných výběrových metod zaměstnanců (Assessment centra, testy- psychologické, inteligenční,znalostní, stress interview, grafologický rozbor).

Ve třetím kole jsou vybráni cca 3 vhodní kandidáti, jejichž reference jsou zaslány společnosti.